Vasaporten

Projektbeskrivning


På uppdrag av Erik Hemberg Fastighets AB har vi skissat fram ett förslag och underlag för ny detaljplan för Vasaporten, vid infarten till Skövde centrum. En påbyggnad av befintligt affärs- och P-hus med flerbostadshus, stadsradhus samt hotell.

Fakta


Kund: EHF ABStorlek/yta: 2-8 våningar påbyggnad av befintligt P-hus och varuhusPlats: SkövdeStatus: Skiss och illustrationer inför ny detaljplan
© Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter
Vasagatan 29, 541 31 Skövde