Teglagården

Projektbeskrivning


Teglagården är ett äldreboende innehållande 107 SÄBO-lägenheter, 8 LSS-lägenheter samt dagverksamhetslokaler, café, adm.lokaler, gästlägenhet och ett större kommunarkiv. I detta projekt har vi gjort allt ifrån utredning, skiss till bygghandlingar och all inredning på detaljnivå.

Teglagården har fått sitt namn för att det på denna plats legat ett tegelbruk så därför kändes fasadmaterialet givet platsen och byggnadens värdighet. Byggnaden ligger fint i anslutning till Viktoriaparken och de boende har här utsikt över parken och dess sjöar.

Fakta


Kund: Skara KommunByggentreprenör: Asplund ByggStorlek/yta: 5 våningar, 8000 kvm BTA
Plats: SkaraStatus: Färdigställt ht 2023
© Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter
Vasagatan 29, 541 31 Skövde