Front Park

Projektbeskrivning


Vi har hjälpt Hemfosa att utreda förutsättningarna för en kontorsexploatering i direkt anslutning till Resecentrum i Skövde.
Vårt uppdrag har varit att utforma byggnaden  samt att ta fram illustrationsbilder och prospekt i broschyrform.

Fakta


Kund: HemfosaPlats: SkövdeStatus: Idéprojekt
© Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter
Vasagatan 29, 541 31 Skövde