Billingen

Projektbeskrivning


Uppe på Billingen har vi ritat diverse byggnader som bl.a skulle stå klara inför Skid-SM -23.
Innehåll:  Välkomsttorg med busshållplats, Infotorg med infopyloner, Toalettbyggnad och en ny speakertornsbyggnad med omklädningsrum och verkstadslokaler mm.

Fakta


Kund: PEAB / Skövde kommunByggentreprenör: PEABPlats: SkövdeStatus: Färdigställt 2023
© Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter
Vasagatan 29, 541 31 Skövde